Primær navigation

Ophør af forsøgsordning med nedsat deltagerbetaling for kursister med en forældet videregående uddannelse

[08.09.2017]

Forsøgsordningen med nedsat deltagerbetaling for kursister med en forældet videregående uddannelse ophører med udgangen af 2017. Se evt. orienteringsbrevet ” Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (pdf)” om initiativer på finansloven, som påvirker taxametrene til uddannelserne.

EfterUddannelse.dk vil blive tilpasset inden 1. januar 2018, så der vises fuld pris for deltagere med videregående uddannelse, uanset hvad de har svaret på forældelsesspørgsmålene. Men inden det sker, vil der være kursister med en forældet videregående uddannelse, som er tilmeldt eller tilmelder sig kurser i 2018, og får vist den lave deltagerbetaling (normprisen) på tilmeldingstidspunktet, og som formentlig vil undre sig, når de bliver opkrævet fuld pris.

STIL forventer, at skolerne kontakter de berørte kursister (eller de virksomheder, som har tilmeldt kursisterne), og gør dem opmærksomme på prisændringen.

Hvis I abonnerer på Uddata-udskrifter, kan I med fordel benytte udskriften ”EN07 B702C VEU-oplysninger” til at finde de kursister, som er berørt af prisstigningen:

I har mulighed for at afgrænse udskriften på aktivitet, aktivitetsafdeling, Fra dato, til dato.

I får udskriften som en CSV-fil, og kan ved hjælp af filtre få vist alle kursusdeltagere med ”Videregående uddannelse” og ”Andre uddannelser på videregående niveau”, og se svar på forældelsesspørgsmålene UAN (Uddannelse ANvendt de sidste 5 år) og UAF (Uddannelse Afsluttet inden for 5 år).

De kursister som er berørt, er dem:

  • Hvor ”AFSL_UDD” er = videregående uddannelse/andre uddannelser på videregående niveau (og evt. anden uddannelse, hvis der i friteksten er angivet en videregående uddannelse) og
  • Hvor ”UAN”(uddannelse anvendt) og ”UAF”(uddannelse afsluttet) begge er = N

Dvs. kursister, hvor der i tilmeldingen er angivet, at den videregående uddannelse er forældet.

Det kan evt. også være en god ide at sende en infoskrivelse til kursister og virksomheder om prisændringen, når I alligevel sender indkaldelsesbreve ud.

Bemærk forsøgsordningen gælder kun deltagerbetalingen. Der gælder fortsat forældelsesregler for kost og logi-tilskud og VEU-godtgørelse og befordringstilskud, dvs. man kan fortsat få kost- og logitilskud og VEU-godtgørelse, hvis man har en videregående uddannelse, som er forældet.