Primær navigation

Minimumstimetal for lærerstyret undervisning

[17.10.2018]

STUK har udarbejdet en vejledning om opgørelse af timetal for lærestyret undervisning. Den kan ses her: https://uvm.dk/erhvervsuddannelser/undervisning-og-laeringsmiljoe/minimumstimetal-for-laererstyret-undervisning

 

 

Med venlig hilsen

Styrelsen for It og Læring