Primær navigation

Kvikvejledning til elevflytning med skoler, der ikke anvender EASY-A

[19.10.2018]

Indledning

I det følgende beskrives principperne for flytninger af elever mellem skoler, hvor kun den ene skole anvender EASY-A

EDUP (ElevDataUdvekslingsPunkt)

Udveksling af data mellem skoler, der anvender EASY-A og skoler, der anvender et andet studieadministrativt system, foregår gennem EDUP.

EDUP er udviklet til at varetage kommunikation om elever mellem skoler, også skoler, der anvender forskellige administrative systemer. EDUP fungerer som en slags posthus, hvor den enkelte skole både kan aflevere beskeder til og hente beskeder fra andre skoler.

EASY-A kommunikerer med EDUP via EASY-F.

Elevflytninger mellem skoler, der anvender EASY-A

Der er ingen ændringer i den måde, der flyttes elever mellem skoler, hvor begge skoler anvender EASY-A

Flytning af elev gennem EDUP

I EASY-A sker dette, ved at elevflytningen oprettes i vinduet A216.

Bemærk at flytningen først gennemføres, når modtagerskolen har accepteret en flytteanmodning. Dette ses på B408. En eventuel afvisning af elevflytningen kan ligeledes ses på B408.

Elevflytningen vil også kunne fremsøges på B281.

Hvis der skulle være fejl i forbindelse med flytningen, ses disse på vinduet R133. Hvis der sker fejl i kommunikationen, skal elevflytningen annulleres på dette vindue, og der skal laves en ny elevflytning.

 

Modtagelse af elevflytning gennem EDUP

Når en flytning modtages, ses dette i vinduet R126

Detaljer om flytningen kan ses på vinduet R126a

Accept af elevflytningen sker ved at anvende knappen ”1. Godkend”. Hvis man ikke vil/skal modtage elevflytningen, anvendes knappen ”2. Afvis”.

  

Med venlig hilsen

Styrelsen for It og Læring