Primær navigation

Nye versioner af EUD uddannelser

[27.02.2019]

Den 1/8 2019 træder en række nye uddannelsesbekendtgørelser i kraft. Det betyder, at der vil blive oprettet nye versioner af disse uddannelser i uddannelsesmodellen. Ændringerne i uddannelsesmodellen vil blive udmeldt af flere omgange.

I første omgang kommer der så mange oplysninger med, at det er muligt at oprette elever uden speciale (skolevejelever) på grundforløb 2. Det gælder følgende uddannelser nedenfor.

UVM vil tilstræbe,  at den første udmelding med henblik på optag af skolevejselever, foreligger medio marts.

 

Den fulde udmelding inklusiv uddannelsesordninger forventes afsluttet primo jul. Udmelding foretages løbende henover foråret.

 

Uddannelser med ny version:

De forventede ændringer er oplyst på baggrund af udkast til uddannelsesbekendtgørelser, det er således med forbehold.

UDD

BETEGNELSE

 

CØSA

 

Talentspor udgår. Tilføjelse af stk. 6 §2. Ændring §4 komp.mål HF. § 6 afsl.prv.

1605

Anlægsgartner

Talentspor udgår.

1380

Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger

Talentspor udgår. §2, skoleuger euv forlænget med 0,5 uge. §6 afsl.prv.

1460

Autolakerer

Talentspor udgår.

1220

Automatik- og procesuddannelsen

Talentspor udgår.

1720

Bager og konditor

Talentspor udgår. §2, skoleuger euv forlænget med 0,5 uge. §6 afsl.prv.

1450

Bygningsmaler

Talentspor udgår.

1411

Bygningsnedker (ny udd. 1.8.18)

Talentspor udgår. Nyt overgangskrav eux (grundfag)

1205

Data- og kommunikationsuddannelsen

Talentspor udgår. Bilag 1.

2002

Den pædagogiske assistentuddannelse

(bek.udkast ikke modtaget)

1952

Detailhandelsuddannelsen med specialer

Talentspor udgår.

1615

Dyrepasser

Talentspor udgår. Bilag 1.

1445

Ejendomsservicetekniker

Talentsport udgår. §6 afsl.prv.

1430

Elektriker

Talentspor udgår.

1235

Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Talentspor udgår.

1680

Ernæringsassistent

Talentspor udgår. §2 varighed af GF2 for studenter. §3 overgangskrav eux mv.

1922

Finansuddannelsen (kun som eux)

Talentspor udgår. §4 komp.mål HF. §6 afsl.prv. Bilag 1.

1780

Frisør

Talentspor udgår. §3 overgangskrav. §4 komp.mål HF.

383

Gartner

Talentspor udgår.

1715

Gastronom

Talentspor udgår. §4 komp.mål HF.

1405

Glarmester

§1 nyt T2. §2 fordeling af skoleuger. §3 overgangskrav. §4 komp.mål HF. Bilag 1.

1670

Gourmetslagter (Før 1.7.17 Detailslagter)

§6 afsl.prv.

1655

Greenkeeper

§2Ændring af samlede varighed (ikke skoleuger).

1280

Guld- og sølvsmed

Talentspor udgår. §2 varighed af GF2 for studenter. §3 overgangskrav. §4 overgangskrav

1932

Handelsuddannelse med specialer

Talentspor udgår. §6 afsl.prv.

1190

Industriteknikeruddannelsen

Nyt udd.navn. §1 Nye spec.navn.

1250

Karrosseriuddannelsen (får nyt navn 1.8.19)

afventer godk. af forlængelse i praktik

1790

Kosmetiker

Talentspor udgår.

16

Landbrugsuddannelsen

Talentspor udgår.

93

Lastvognsmekaniker

Talentspor udgår. § 2 varighed euv.

1415

Maskinsnedker (trindeling nedlagt - alm. spec 1.7.17)

Talentspor udgår.

1640

Mejerist

Talentspor udgår.

1350

Murer

Talentspor udgår. §7 afsl.prv. Orgelbygger

1412

Møbelsnedker og orgelbygger (ny udd. 1.8.18)

Talentspor udgår.

92

Personvognsmekaniker

Talentspor udgår. §6 afsl.prv. Bilag 1.

1325

Plastmager

Talentspor udgår. §4 komp.mål HF. Bilag 1.

1710

Receptionist

Talentspor udgår. §2 euv skoleuger. § 6 afsl.prv.

1470

Skiltetekniker

Talentspor udgår.

1630

Skov- og naturtekniker

Talentspor udgår.

1110

Smed

Talentspor udgår. §6 afsl.prv.

2008

Social- og sundhedsassistent (ny udd. 1.1.17)

Talentspor udgår. Bilag 1.

2007

Social- og sundhedshjælper (ny udd. 1.1.17)

(bek.udkast ikke modtaget)

1360

Stenhugger

Talentspor udgår.

1370

Stukkatør

Talentspor udgår. §3 overgangskrav.

1340

Tagdækker

Talentspor udgår. §4 komp.mål HF

1770

Tandklinikassistent

§1 Trin 1 nedlægges. §2 ændring skoleuger. §3 overgangskrav. §4 komp.mål HF. §6 afsl.prv.

1660

Tarmrenser

Talentspor udgår.

1425

Teknisk isolatør

Talentspor udgår.

1705

Tjener

§2 ændring skoleuger.

1535

Togklargøring

Talentspor udgår. §6 afsl.prv. Bilag 1.

1390

Træfagenes byggeuddannelse

§2 samlede varighed

1620

Veterinærsygeplejerske

§1 Nyt navn på uddannelse. Nye specialer. §3 overgangskrav. §4 komp.mål HF.

1300

Vindmølleoperatør (får nyt navn 1.8.19)

Talentspor udgår.

1420

VVS-energi

Talentspor udgår.

1160

Værktøjsuddannelsen

 

Med venlig hilsen

Styrelsen for It og Læring