Primær navigation

Udtræk fra Optagelse.dk

[11.02.2019]

Stil har lavet et udtræk af skolernes ansøgninger fra Optagelse.dk. Der udtrækkes data for alle skoler, der anvender EASY-A til fuldtidselever. 

Det betyder, at alle skoler nu dagligt modtager fil med aktuelle data fra optagelse.dk. Filen er navngivet med skolenummer og en dato (Eks.: 201FTU_data_2019010712.csv). Filen findes i CDUP under skolens xxxadmin bruger, hvor XXX er skolenummer.

Filen er en CSV fil, der umiddelbart kan indlæses i eks. Excel, og er sorteret med nyeste ansøgning øverst.

Password til xxxadmin administreres i EASY-A (findes brugeren ikke, skal brugeren blot oprettes. Der behøver ikke at være tilknyttet brugergrupper til EASY-A brugeren). Bemærk at der på kontoen til xxxadmin på CDUP findes nogle logofiler (logoX.bmp), disse filer anvendes til visse udskrifter og må ikke slettes.

 

Indholdet af udtrækket ses her:

 

Feltnavn

Beskrivelse

1

DSafdeling

DS-afdeling for ansøgning

2

Ans_Status

Ansøgningens status på Optagelse.dk

3

Ans_Status_ Dato

Dato hvor ansøgningens status er ændret på Optagelse.dk

4

Skoleaar

Skoleår fra ansøgning

5

Uddannelse

Kode for uddannelse, der søges

6

Udd_betegnelse

Betegnelse for uddannelse, der søges

7

Retning

Studieretning / udbudsnavn

8

Studiestart

Dato for ønsket studestart

9

Prioritet

Ansøgningens prioritet

10

Ans_prioritering

Ansøgerens prioritet

11

EUX

Ønskes der EUX

12

CprNr

Ansøgerens CPR nummer

13

Navnebeskyttet

Oplysning om ansøgeren er adressebeskyttet (J = adressebeskyttet)

14

Fornavn

Ansøgerens fornavn

15

Efternavn

Ansøgerens efternavn

16

Gade

Ansøgers adresse

17

Postnr

Ansøgers postnummer

18

Postdistrikt

Navn på postdistrikt

19

Landekode

Landekode for adresse

20

Land

Betegnelse for land på adresse

21

Email

Ansøgeres Email

22

Tlfnr

Ansøgers telefonnummer

23

Mobilnr

Ansøgers mobilnummer

24

Afgangsklasse

Ansøgers afgangsklasse

25

Afgangsår

Ansøgers afgangsår

26

Verge1_Cpr

Værge 1’s CPR nummer

27

Verge1_Navnebesk

Oplysning om værgen er adressebeskyttet (J = adressebeskyttet)

28

Verge1_Fornavn

Værge 1’s fornavn

29

Verge1_Efternavn

Værge 1’s efternavn

30

Verge1_Gade

Værge 1’s adresse

31

Verge1_Postnr

Værge 1’s postnummer

32

Verge1_Postdistrikt

Navn på postdistrikt

33

Verge1_Landekode

Landekode for adresse

34

Verge1_Land

Betegnelse for land på adresse

35

Verge1_Email

Værge 1’s email

36

Verge1_Tlfnr

Værge 1’s telefonnummer

37

Verge1_Mobilnr

Værge 1’s mobilnummer

38

Verge2_Cpr

Værge2’s CPR nummer

39

Verge2_Navnebesk

Oplysning om værgen er adressebeskyttet (J = adressebeskyttet)

40

Verge2_Fornavn

Værge 2’s fornavn

41

Verge2_Efternavn

Værge 2’s efternavn

42

Verge2_Gade

Værge 2’s adresse

43

Verge2_Postnr

Værge 2’s postnummer

44

Verge2_Postdistrikt

Navn på postdistrikt

45

Verge2_Landekode

Landekode for adresse

46

Verge2_Land

Betegnelse for land på adresse

47

Verge2_Email

Værge 2’s email

48

Verge2_Tlfnr

Værge 2’s telefonnummer

49

Verge2_Mobilnr

Værge 2’s mobilnummer

  

Med venlig hilsen

Styrelsen for It og Læring