Primær navigation

Kvikvejledning til booking

[12.02.2019]

Kvikvejledning til booking på eksternt skolehjem til og fra skoler, der ikke anvender EASY-A

Indledning

I det følgende beskrives principperne for bookinger af elever mellem skoler, hvor kun den ene skole anvender EASY-A

EDUP (ElevDataUdvekslingsPunkt)

Udveksling af data mellem skoler, der anvender EASY-A og skoler, der anvender et andet studieadministrativt system, foregår gennem EDUP.

EDUP er udviklet til at varetage kommunikation om elever mellem skoler, også skoler, der anvender forskellige administrative systemer. EDUP fungerer som en slags posthus, hvor den enkelte skole både kan aflevere beskeder til og hente beskeder fra andre skoler.

EASY-A kommunikerer med EDUP via EASY-F.

Bookinger mellem skoler, der anvender EASY-A

Der er ingen ændringer i den måde, der bookes elever på skolehjem mellem skoler, hvor begge skoler anvender EASY-A

Booking på skolehjem på skole der ikke anvender EASY-A

Bookinganmodningen sendes fra på A269 samme måde, som til skoler, der anvender EASY-A

Svar på anmodningen kan ses på vinduet R133og på undervinduet R126a

Det er muligt af få hele indholdsteksten vist, ved at markere teksten og anvende tastekombinationen crtl+E

Booking på skolehjem fra skole der ikke anvender EASY-A

Bookinganmodningen kan ses på vinduet R126, indholdet kan ses i undervinduet R126a.

Hvis anmodningen godkendes forsættes behandlingen af bookingen i vinduet A259.

Bemærk at for elever med uddannelsesaftaler, bør det på vinduet B459 tjekkes, om der er abonnement på elevens uddannelsesaftale, hvis ikke, oprettes det på B409.

 Med venlig hilsen

Styrelsen for It og Læring