Primær navigation

Fejl i overførsler til AUB

[18.03.2019]

I en periode, har der været periodevise fejl i overførslerne mellem EASY-A og AUB. STIL og AUB har fundet en del indberetningsbidrag, der kan være fejlet, og derfor skal gensendes fra EASY-A. Disse indberetningsbidrag kan findes, ved at følge nedenstående vejledning:

  1. På vinduet B960 fremsøges alle linjer, sæt J i medtag sendte. Da der fremsøges mange rækker, kan dette godt vare nogle minutter.

  1. Når alle rækker er fremsøgt, søges der i nederste del af vinduet. I feltet Fejltekst angives:

”Indberettet til AER, men refusion og befordring er ukendt. Bør gensendes.” eller

 Indberetning til AER fejlede. Bør gensendes.”

De rækker, der findes bør sendes igen.

 

 

Med venlig hilsen

Styrelsen for It og Læring