Primær navigation

Indberetning af kost og logiophold til AUB

[15.12.2017]

Når skolen indberetter kost- og logiophold er det vigtigt, at der er svaret korrekt til spørgsmålet om statstilskud.

Hvis eleven opfylder betingelsen på mindst fem kvarter dagligt og arbejdsgiveren betaler det almindelige beløb, skal der isættes et J til statstilskud.

I alle andre tilfælde, hvor arbejdsgiveren har ret til at modtage betaling af kost og logi, skal der isættes et N til statstilskud.

 

Det er vigtigt, at det indberettede beløb og antal uger passer sammen, ellers vil indberetningen blive afvist ved behandling hos AUB og kommer ikke til udbetaling.

 

Samtidig skal det præciseres, at der ikke betales tillægsydelse for enkeltværelse mv.

 

Med venlig hilsen

Styrelsen for It og Læring