Primær navigation

Indberetning af ansøgere til ungdomsuddannelser fra EASY-A til Ungedatabasen

[12.07.2019]

                                                  

Fra 1/8 2019 skal der sendes oplysninger om ansøgere, der skal til optagelsesprøve, til Ungedatabasen.

Ansøgere til EUD

Ansøgere oprettes på uddannelse 2997 version 1.

 

Der oprettes et (eller flere) skoleforløb på udd. 2997, version 1 (bemærk at der ikke oprettes bidrag og at tælleperioderne skal være fra 0 til 0) og ansøgerne skoleforløbsplaceres.

 

Efter endt afgangsprøve afgangsmeldes ansøgerne med én af nedenstående afgangsårsager:

AFGANGS ÅRSAG

BETEGNELSE

KORT BETEGNELSE

71

Ikke bestået optagelsesprøve og nej ved samtale

Ej bes N v samt

72

Ikke bestået optagelsesprøve og ej mødt til samtale

Ej bes ej samt

73

Ikke bestået samtale (bruges på EUD)

Ej bes samt (EUD)

74

Bestået optagelsesprøve men nej ved samtale

Bes N v samt

75

Bestået optagelsesprøve og ej mødt til samtale

Bes ej samt

76

Optaget efter optagelsesprøve

Optaget

Ansøgere til gymnasiale uddannelser

Ansøgere oprettes på uddannelse 3000

 

Der oprettes et (eller flere) skoleforløb på udd. 3000 version 1 (bemærk at der ikke oprettes bidrag og at tælleperioderne skal være fra 0 til 0) og ansøgerne skoleforløbsplaceres.

 

Efter end afgangsprøve afgangsmeldes ansøgerne med én af nedenstående afgangsårsager:

AFGANGS ÅRSAG

BETEGNELSE

KORT BETEGNELSE

71

Ikke bestået optagelsesprøve og nej ved samtale

Ej bes N v samt

72

Ikke bestået optagelsesprøve og ej mødt til samtale

Ej bes ej samt

73

Ikke bestået samtale (bruges på EUD)

Ej bes samt (EUD)

74

Bestået optagelsesprøve men nej ved samtale

Bes N v samt

75

Bestået optagelsesprøve og ej mødt til samtale

Bes ej samt

76

Optaget efter optagelsesprøve

Optaget

 

Se for vejledning til indberetning af prøveplan til XPRS her:

http://admsys.stil.dk/EASY-A/Nyheder/~/ADMSYS/Data/News/EASY-A/2019/Maj/190705-LPE-kvikvejledning-optagelsesproeve

Bemærk, at der foretaget små justeringer i den tidligere udsendte vejledning til indberetning af prøveplan til XPRS.

 

 

Med venlig hilsen

Styrelsen for It og Læring