Primær navigation

Indlæsning af nye takster til kurser med TMK FKVI fra og med 2. kvt. 2019

[12.06.2019]

I forbindelse med reguleringen af takster på virksomhedsforlagte kurser http://admsys.stil.dk/EASY-A/Nyheder/~/ADMSYS/Data/News/EASY-A/2019/Maj/190524-LPE-regulering-virksomhedsforlagt-AMU er det nødvendigt at ændre på gebyrtypen FKBT2 for at taksterne bliver beregnet og indlæst korrekt på vinduet A422 Gebyrer for aktivitet.

På vinduet A421 Lokale gebyrtyper fremsøges Gebyrtype FKBT2. På vinduet sættes N til rekvirentgebyr og værdien FKBT2 i feltet Grundtype bør automatisk forsvinde. Ændringen gemmes.

 Gebyrtypen skal fremadrettet se således ud.

Når rettelsen er foretaget på gebyrtypen, anbefaler vi, at skolen åbner vinduet A422 Gebyrer på aktivitet. Gebyrlinjerne ser således ud dvs. gebyrtype FKBT2 fremgår af gebyrlinjerne. Alle gebyrlinjer slettes og ændringen gemmes.

Holdet fremsøges igen og der dannes nye gebyrlinjer med knappen ”1. Opret gebyrer”. De nye gebyrlinjer vil se således ud dvs. FKBT2 er ændret til FKBUN.

 

Med venlig hilsen

Styrelsen for It og Læring