Primær navigation

Elever med trin 2 eller 3 som uddannelsesmål, skal ikke til afsluttende prøve på trin 1

[24.08.2018]

I forlængelse af denne nyhed:

http://admsys.stil.dk/EASY-P/Nyheder/~/ADMSYS/Data/News/EASY-P/2018/Juli/050718-UP-Registrering-af-SKP-og-aftaler-paa-trin  der informerer om, at skolepraktik og uddannelsesaftaler skal registreres på dét trin, der fremgår af elevens uddannelsesplan, suppleres her med information om trinprøve.

 

Hovedreglen er, at elever kun skal til prøve på det trin af uddannelsen, som fremgår af elevens uddannelsesplan.

 

Det betyder, at en elev med uddannelsesaftale med varighed lig trin 1, ikke skal til afsluttende prøve på trin 1, hvis aftalen er registreret på trin 2, som følge af at elevens uddannelsesønske ifølge uddannelsesplanen er trin 2.

 

Elever optaget til trin 2 i skolepraktik, skal ligeledes ikke til prøve på trin 1.

 

Undtaget fra ovenstående er uddannelser, hvor det af uddannelsesbekendtgørelsen direkte fremgår, at alle elever skal til afsluttende prøve på trin 1. Dette vil fremgå af uddannelsesbekendtgørelsen afsnit ”Afsluttende prøve”.

 

Elever med uddannelsesmål til trin 2 (eller 3) har ikke krav på at komme til afsluttende prøve på trin 1, med mindre det fremgår af uddannelsesbekendtgørelsen, at trin 1 prøven er obligatorisk.

 

Venlig hilsen
Styrelsen for It og Læring