Primær navigation

Den administrative vejledning er opdateret september 2018

[24.08.2018]

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har opdateret Den administrative vejledning. Ændringerne omfatter blandt andet:

 

 

Afsnit I.2.1.

Underskrift med NemID

Skolen må registrere scannede uddannelsesaftaler

 

Afsnit I.2.1.4.

Arrangerende skole udskriver udsteder skolebevis, praktikerklæring og uddannelsesbevis for de merkantile uddannelser

 

Afsnit I.2.1.9.

Skolen må scanne uddannelsesaftaler og makulerer blanketterne

 

Afsnit II.3.1.1.

Skolen skal sikre registrering af kvalifikationer i EASY-P

 

Afsnit II.3.1.2.

Delaftaler under skolepraktik må kun forlænges pga. sygdom, barsel og lignende

 

Afsnit II.3.2.5.

Begrænsning i forlængelse/antal korte aftaler mellem samme elev og virksomhed

 

Afsnit III.1.

Tillæg skal underskrives senest når ændring træder i kraft

 

Afsnit III.1.4.

Virksomhedens pligt til at forlænge uddannelsesaftale pga. sygdom

 

Afsnit IV.2.1.

Ophævelse af aftale inden start, skal også ske skriftligt

 

Læs Den administrative vejledning i sin fulde længde her

 

Venlig hilsen
Styrelsen for It og Læring