Primær navigation

EASY-P: Talentspor på trin 1

[06.12.2017]

 

En elev har først gennemført en uddannelse med talentspor, når både trin 1 og trin 2 er gennemført. Derfor er det misvisende, at registrere uddannelsesaftaler på trin 1 og skolepraktikforhold på trin 1 med elevtype for talentspor.

 

Skal en elev optages til trin 1 og ønsker uddannelsen med talentspor, skal det fremgå af elevens uddannelsesplan, samt for skolepraktikelever også af skoleaftalen, at eleven skal følge talentspor. Det betyder, at eleven i trin 1 skal vælge de fag og niveauer, som er omfattet af talentsporet, som valgfrit højere præstationsniveau.  Når eleven efterfølgende optages til trin 2 i skolepraktik eller indgår uddannelsesaftale på trin 2, kan trin 2 registreres med elevtype for talentspor.

 

Følgende registreringsvejledninger er opdateret som følge af ovennævnte udmelding fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet:

Med venlig hilsen
Styrelse for It og Læring