Primær navigation

Opstramning på regler for korte aftaler, delaftaler og VFU fra 1.1.2018

[07.12.2017]

 

På ministeriets nyligt afholdte temadag om praksisnær praktikpladsformidling blev der stillet en række spørgsmål til trepartsaftalens opstramninger vedr. korte aftaler, virksomhedsforlagt undervisning og delaftaler.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har på ministeriets side Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft og praktikpladser  samlet disse spørgsmål og svar.

Det kan anbefales at holde øje med denne side, hvor der løbende orienteres om udmøntning af trepartsaftalen.

Med venlig hilsen

Med venlig hilsen
Styrelse for It og Læring