Primær navigation

EASY-P: Specialsøgning til at finde virksomheder, der ikke har haft aftaler med elever de seneste 5 år

[12.02.2018]

 

Med lov 706 kan skolerne fra 1.1.2018 få ekstra tilskud for at formidle aftaler med virksomheder, der ikke har haft aftaler med elever i 5 år:

"Stk. 2 Staten yder endvidere tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse og andre skoler og institutioner for formidling af uddannelsesaftaler med arbejdsgivere, der ikke har haft en uddannelsesaftale med en elev i de seneste 5 år."

Der er i EASY-P udviklet en ny specialsøgning, der kan bruges til at finde virksomheder (CVR-enheder), som ikke har haft aftaler med elever de seneste 5 år. Specialsøgningen hedder V-001 ”Virksomheder uden aftaler de seneste 5 år” og kriterier m.v. er nærmere forklaret i EASY-P under Søgninger / Specialsøgninger (kan fremsøges med ”V” i ”Type”) samt i vejledningen Centrale søgninger og Specialsøgninger.

Hvis du skulle opleve fejl i V-001, vil vi blive glade hvis du fortæller STIL om det i en supportsag.

Tilskuddet for 2018 er med finansloven fastsat til 4.520 kr. pr. tilskudsudløsende aftale. Kun aftaler, som i forvejen udløser præmie med Præmietræk 2018 (7.400 / 14.800 kr. pr. aftale), kan tillige udløse dette ekstra tilskud, såfremt virksomheden (CVR-enheden) ikke har haft en aftale med en elev de seneste 5 år.

Præmietræk 2018 håndterer udbetalingen af det nye ekstra tilskud og du vil kunne læse mere om dette, når vejledningen til præmietræk 2018 udkommer (annonceres her på siden i nyhed).

Med venlig hilsen
Styrelsen for It og Læring