Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Primær navigation

Præmietræk 2018 er klar. Venligst kør PT2018-prøvekørsler

[14.02.2018]

 

EASY-P’s værktøjsside er Præmietræk 2018 (PT2018) nu parat og vi forventer at køre første endelige kørsel om aftenen d. 31. marts 2018.

Kør prøvekørsler!
Bortset fra SOSU-skoler, anbefaler STIL alle skoler at køre PT2018-prøvekørsler for at tjekke, om aftalerne i PT2018 ser rigtige ud. Eventuelle programfejl bedes meldt til STILs support.

 

Ekstra tilskud i præmietræk 2018 – og andet nyt
Fra 1. januar 2018 er der indført et ekstra tilskud til skolerne for formidling af aftaler med virksomheder, der ikke har haft aftaler med elever i 5 år. Tilskuddet er på finansloven for 2018 fastsat til 4.520 kr. pr. uddannelsesaftale.

Dette nye tilskud håndteres med Præmietræk 2018. Læs mere om dette og om andre nyheder i blandt andet afsnit 1.1 i vejledningen om Præmietræk 2018.

Måltal (foreløbige) og præmiesatser

  • Måltallet for 2018 er beregnet som 100 pct. af antal tilskudsudløsende aftaler i 2017. De foreløbige måltal kan ses i PT2018 på EASY-P’s værktøjsside.
  • Præmien i 2018 baseres på følgende takster:
    • For aftaler op til og med måltallet udgør taksten 7.400 kr. pr. aftale
    • For aftaler over måltallet udgør taksten 14.800 kr. pr. aftale
    • Derudover ydes som nævnt et ekstra tilskud på 4.520 kr. hvis virksomheden ikke har haft elever i 5 år

Vejledning
En vejledning for præmietræk 2018 er lagt på AdmSys'en under Dokumenter / Vejledninger / Udskrifter. Større ændringer i forhold til præmietræk 2017 er markeret med gul farve.

Tag venligst hånd om eventuelle aftaler på fejllisten i præmietræk 2017 senest 15. marts
Der er desværre for enkelte skoler fortsat aftaler på fejllisten for Præmietræk 2017. Aftalerne på PT2017-fejllisten har konsekvenser for PT2018-måltal og vi er derfor nødt til at køre endnu en måltalskørsel fredag d. 16. marts kl. 7. Inden da vil STIL derfor opfordre til:

  • At handelsskoler ser om de har aftaler på Handelsfagskolens fejlliste (skolenr. 179). Der kan fx mangle oplysninger om kvalifikationer til hovedforløb.
  • At skoler, som ikke allerede har gjort det, kaster et blik på fejllisten for PT2017.

God fornøjelse!

Venlig hilsen
Styrelsen for It og Læring