search

Sideværktøjer

Servicenavigation


Primær navigation

Præmietræk 2018 er klar. Venligst kør PT2018-prøvekørsler

[14.02.2018]

 

EASY-P’s værktøjsside er Præmietræk 2018 (PT2018) nu parat og vi forventer at køre første endelige kørsel om aftenen d. 31. marts 2018.

Kør prøvekørsler!
Bortset fra SOSU-skoler, anbefaler STIL alle skoler at køre PT2018-prøvekørsler for at tjekke, om aftalerne i PT2018 ser rigtige ud. Eventuelle programfejl bedes meldt til STILs support.

 

Ekstra tilskud i præmietræk 2018 – og andet nyt
Fra 1. januar 2018 er der indført et ekstra tilskud til skolerne for formidling af aftaler med virksomheder, der ikke har haft aftaler med elever i 5 år. Tilskuddet er på finansloven for 2018 fastsat til 4.520 kr. pr. uddannelsesaftale.

Dette nye tilskud håndteres med Præmietræk 2018. Læs mere om dette og om andre nyheder i blandt andet afsnit 1.1 i vejledningen om Præmietræk 2018.

Måltal (foreløbige) og præmiesatser

  • Måltallet for 2018 er beregnet som 100 pct. af antal tilskudsudløsende aftaler i 2017. De foreløbige måltal kan ses i PT2018 på EASY-P’s værktøjsside.
  • Præmien i 2018 baseres på følgende takster:
    • For aftaler op til og med måltallet udgør taksten 7.400 kr. pr. aftale
    • For aftaler over måltallet udgør taksten 14.800 kr. pr. aftale
    • Derudover ydes som nævnt et ekstra tilskud på 4.520 kr. hvis virksomheden ikke har haft elever i 5 år

Vejledning
En vejledning for præmietræk 2018 er lagt på AdmSys'en under Dokumenter / Vejledninger / Udskrifter. Større ændringer i forhold til præmietræk 2017 er markeret med gul farve.

Tag venligst hånd om eventuelle aftaler på fejllisten i præmietræk 2017 senest 15. marts
Der er desværre for enkelte skoler fortsat aftaler på fejllisten for Præmietræk 2017. Aftalerne på PT2017-fejllisten har konsekvenser for PT2018-måltal og vi er derfor nødt til at køre endnu en måltalskørsel fredag d. 16. marts kl. 7. Inden da vil STIL derfor opfordre til:

  • At handelsskoler ser om de har aftaler på Handelsfagskolens fejlliste (skolenr. 179). Der kan fx mangle oplysninger om kvalifikationer til hovedforløb.
  • At skoler, som ikke allerede har gjort det, kaster et blik på fejllisten for PT2017.

God fornøjelse!

Venlig hilsen
Styrelsen for It og Læring