Primær navigation

Korrekt registrering af restaftaler efter skolepraktik

[02.01.2018]

For at lette skolernes administration af præmietrækket, opfordres der til omhyggelighed med registrering af supplerende aftaletyper. Ved korrekt registrering kan præmietrækket nemlig langt hen ad vejen automatisk udbetale præmien til den korrekte skole.

Vi får en del henvendelser om præmier, der er udbetalt til forkert skole, på grund af mangelfuld registrering i EASY-P. Det kan fx være, når der på restaftaler efter skolepraktik ikke registreres supplerende aftaletype 1010 ”Restudd.forh. efter skolepraktik”.

Oftest kan præmietrækket ikke modregne for sådanne fejlregistreringer, hvilket betyder, at skolerne selv skal afregne indbyrdes, og det kan være lidt omstændigt.

NB:
Korte aftaler (ikke restaftaler) efter skolepraktik skal ikke registreres med supplerende aftaletype 1010, men i stedet med 1018 ”Kort aftale”, jf. EASY-P’s registreringsvejledninger.

 

Venlig hilsen
Styrelsen for It og Læring