Primær navigation

Scannet uddannelsesaftale kan betragtes som original

[03.01.2018]

I forbindelse med Undervisningsministeriets arbejde med afbureaukratisering, er reglerne justeret således, at det fra 1. januar 2018 er muligt, at sende underskrevne uddannelsesaftaler via sikker mail.

Det betyder, at en scannet version med begge parters underskrifter er at betragte som en original version på linje med en papirudgave. Skolen kan dermed behandle og færdigregistrere Uddannelsesaftaler, Tillæg til uddannelsesaftaler samt Ophævelse af uddannelsesaftale på baggrund af en scannet blanket.

Vi håber, at dette medfører en enklere og lettere arbejdsgang mellem skoler og virksomheder.

Berørte vejledninger vil blive opdateret som følge af ovenstående snarest muligt.

 

Venlig hilsen
Styrelsen for It og Læring