Primær navigation

Præmietræk 2018: Måltal skal beregnes. Ryd derfor venligst op i PT2017 fejllister , gerne senest 31.1.2018

[24.01.2018]

 

De endelig måltal for Præmietræk 2018 skal snart beregnes. Der ligger stadig 361 aftaler på fejllisten i Præmietræk 2017, som kan resultere i ukorrekte måltal for 2018.

STIL opfordrer derfor skolerne til at gennemgå Præmietræk 2017 fejllisterne for at få fejl rettet.

NB: En del præmieberettigede aftaler på fejllisten fremgår af andre skolers fejllister, end på listen for den skole, som muligvis skal have præmien. Det kan fx være:

 • Skolevejsaftaler, hvor grundforløbsskolen skal have præmien, men hvor kvalifikationer til hovedforløb ikke er registeret i  / overført til EASY-P. I dette tilfælde ved præmietrækket ikke hvilken skole der er grundforløbsskole og som skal have præmien (fordi der ikke er hovedforløbskvalifikationer i EASY-P), og aftalen optræder derfor KUN på arkivskolens fejlliste.

  Dette er fx tilfældet for aftaler på fejllisten hos Handelsfagskolen (179). Denne skole har tidligere orienteret samarbejdsskoler om at tjekke hvorvidt aftaler på 179-fejllisterne skal præmieres til samarbejdsskolerne (og disse skoler derfor skal rette op på data i EASY-P eller skal forsyne aftalerne med aftalestatuskode 7000 ”Manuelt markeret”).

  Den letteste måde at finde ud af om man evt. er grundforløbsskole for nogle af de aftaler som fx skole 179 er arkivskole for, er at lave nedenstående søgning i EASY-P:

  * ved de røde stjerner kan/skal flere kriterier indtastes (ikke alle kan ses af skærmkopien herover):

  Skole: De skoler som har mange aftaler på fejllisten, kan fx indtastes – især de skoler man samarbejder med.

  Aftaletyper: Følgende aftaletyper skal frasorteres:
  1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067

  Statuskoder: Følgende statuskoder skal minusmarkeres:
  7030, 7032, 7034, 7036, 1103, 1107

  På baggrund af denne søgning laves en ”8. Personflettefil” fra aftale-søgelistevinduet PSLA.

  I denne personflettefil kan man kigge på de personer, hvor skolen er arr. skole for et skoleforløb eller for en kvalifikation (i kolonnerne AE, AL, AR, AX og BD) og man kan således tjekke, om der her skal rettes noget i EASY-P, således at aftalen præmieres til korrekt skole.

 • Der kan også være tale om EUV-elevers skolevejsaftaler, der lander på fejllisten, hvis eleverne har meriteret sig til grundforløbet. Hvis der for disse elever i EASY-P ikke findes en hovedforløbskvalifikation, skal skolerne være opmærksomme på i stedet at registrere kode 7000 på aftalerne, såfremt skolen er præmieberettiget for påg. aftale.
  Hvis man ønsker at se de EUV-aftaler, der er registreret på fx skole 179, kan man blot lave ovenstående søgning og tilføje følgende elevtypebyggeklodser som søgekriterium i PSA1:

     

  Det som ryddes op senest 31. januar 2018 vil afspejle sig i præmietræk 2017-fejllisterne den 1. februar 2018, så man kan se om oprydningen ”virker”. Nås det ikke inden da, har man sidste chance inden 28. februar 2018 til at få bund i fejllisten på præmietræk 2017.

  Med venlig hilsen
  Styrelsen for It og Læring


  PS: Der er stadig tilskudsudløsende aftaler på fejllisterne for præmietræk 2014-2016