Primær navigation

Ny håndbog om skolepraktik

[06.07.2018]

Ministeriet har i dag offentliggjort ”Skolepraktik i erhvervsuddannelserne”, som er en håndbog om praktikcentre, skolepraktikordningen og skolepraktikelevers retsstilling.

 

Håndbogen skal bl.a. sikre, at regler på skolepraktikområdet håndhæves ens på alle praktikcentre, og at eleverne skal leve op til samme standard i forhold til at opfylde EMMA-kriterierne.

 

Læs håndbogen ”Skolepraktik i erhvervsuddannelserne” her.

 

Venlig hilsen
Styrelsen for It og Læring