Primær navigation

Fjern 4 sidste cifre i cpr.nr. fra flettefil i Excel

[11.10.2018]

Har du behov for at kunne flette med fødselsdato, dvs. uden de sidste 4 cifre i cpr.nr., kan det lade sig gøre via Excel.

Bagerst i vejledningen ”Flettefiler, udskrifter, bestilling og overvågning”, er der indsat en beskrivelse af, hvordan det kan gøres.

 

Venlig hilsen
Styrelsen for It og Læring