Primær navigation

Den administrative vejledning er opdateret juli 2019

[09.07.2019]

Den administrative vejledning er opdateret. Der er ændringer og tilføjelser i følgende afsnit:

  • Elev i egen virksomhed
  • Ny mesterlære og tilhørende kompetencevurdering
  • Kort uddannelsesaftale, skoleophold flyttes
  • Forlængelse pga. særlige omstændigheder
  • Gentagelse af tidligere skoleundervisning
  • Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse er ændret til FGU-baseret erhvervsuddannelse

Derudover er der mindre præciseringer og justeringer.

 

 

Venlig hilsen

Styrelsen for It og Læring