Primær navigation

Indberetning af kvalifikationer: Vær opmærksom på uddannelser med fælles adgangskrav til hovedforløb

[07.06.2019]

Med de nye uddannelsesbekendtgørelser, der træder i kraft 1. august 2019, er der en række uddannelser, hvis grundforløb giver kvalifikationer til flere hovedforløb.

Vær opmærksom på, at:

 

  • i Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 570 af 07/05/2019 fremgår det af § 70, at det er skolens ansvar, at det fremgår af elevens grundforløbsbevis, hvilke hovedforløb eleven kan fortsætte på.

  • samtidig skal alle grundforløbets hovedforløbskvalifikationer indberettes til EASY-P.

Hvis skolen er i tvivl om, hvilke uddannelser der har grundforløb, som giver kvalifikationer til flere hovedforløb, henvise til at kontakt til de faglige udvalg.

 

Venlig hilsen
Styrelsen for It og Læring