Primær navigation

Webservices til EASY-P

Der kan i forbindelse med EASY-P kaldes webservices fra internettet, som giver adgang til at udveksle data mellem EASY-P og et tredieparts-produkt, vedrørende virksomheders godkendelser til at uddanne elever.

Der kan i forbindelse med EASY-P kaldes webservices fra internettet, som giver adgang til at udveksle data mellem EASY-P og et tredieparts-produkt.

Der udbydes følgende webservices:

 • P001 Hent virksomhedsoplysninger (kun for faglige udvalg)
 • Formålet med webservicen er, at eksterne systemer kan hente oplysninger om en virksomhed.
 • P002 Hent lærestedsoplysninger (kun for faglige udvalg)
 • Formålet med webservicen er, at eksterne systemer kan hente oplysninger om læresteder.
 • P003 Hent godkendelsesoplysninger (kun for faglige udvalg)
 • Formålet med webservicen er, at eksterne systemer kan hente oplysninger om godkendelser, der er tilknyttet et fagligt udvalg.
 • P004 Vedligehold godkendelse (kun for faglige udvalg)
 • Formålet med denne webservice metode er, at eksterne systemer kan udstede eller fratage godkendelser til et givet lærested på et givet speciale, herunder evt. opdatere gældende godkendelse. Specialet, som godkendelsen vedrører, skal være tilknyttet det faglige udvalg der forespørger.
 • P005 Hent elevoplysninger (kun for faglige udvalg)
 • Formålet med webservicen er, at eksterne systemer kan hente oplysninger om en elevs svendeprøver og praktikforhold.
 • P006 Hent praktikforhold
 • Formålet med denne webservice metode er, at eksterne systemer kan afhente praktikforhold for en person, dvs. en elev..
 • P007 Indberetning af elevoplysninger
 • Formålet med webservicen er, at eksterne systemer kan indberette elevoplysninger til EASY-P. Webservicen er til brug for erhvervsskolernes administrative systemer, når de skal indberette elevoplysninger til centralt brug i EASY-P.

Hvis du har behov for den tekniske dokumentation, kan den fås ved henvendelse til STIL: egon.thor.hansen@stil.dk

Principiel godkendelse af den eksterne part

Inden en ekstern part (dvs. ekstern i forhold til EASY-P) kan tilgå EASY-P web-services, skal der ansøges om tilladelse hertil hos Styrelsen for It og Læring, administrative systemer.

Dette gælder, uanset om den eksterne part er en skole, der selv udvikler en løsning til sine egne data, en leverandør, der udvikler en løsning til salg til skolerne eller om den EASY-P-eksterne part er af en anden type.

Tilladelsen til adgang fra Internettet kræver at den eksterne part råder over en applikation (Elevplan, virk.dk, skolens intranet eller andet), som Styrelsen for It og Læring har godkendt til at få adgang til EASY-data. Adgangen sker via en web-service proxy, der fungerer som firewall. En slutbruger skal have brugernavn/kodeord, evt. digital signatur, for at blive autentificeret af den eksterne parts internetapplikation. Applikationen skal herefter sikre, at brugeren kun forespørger på eller anvender data, som brugeren er autoriseret til.

I forbindelse med godkendelse af applikationen, udsteder Styrelsen for It og Læring en pinkode, som applikationen præsenterer sig med overfor EASY-W. Pinkoden er en del af parameterlisten, der sendes til web-servicen.

Indgåelse af aftale

En aftale mellem Styrelsen for It og Læring og en ekstern part indgås ved udfyldelse og underskrivelse af en aftaleformular.

I aftaleformularen henvises til, at der skal indskrives de web-services, der skal være omfattet af aftalen.
Aftaleformularen fås ved henvendelse til chefkonsulent Egon Thor Hansen, egon.thor.hansen@stil.dk, der også vejleder om eventuelle uklarheder.

Den underskrevne aftale indsendes til Styrelsen for It og Læring, att. Egon Thor Hansen, Olof Palmes Allé 38, 8200 Århus N.

Support

Hvis der opstår problemer i forbindelse med brug af webservice, skal du henvende dig til EASY-supporten.
Det skal foregå via kontaktformularen, der findes her: Webform

Du bedes vedhæfte parameterliste og evt. fejlkodetekst.

EASY-supporten kan også kontaktes på 35 87 88 00.

Godkendte webservice-aftagere

 • Industriens uddannelser
 • Transporterhvervets Uddannelsesråd (TUR)