Primær navigation

Egu-portalen version 18.5.2

[18.12.2017]

En ny version af egu-portalen er tilgængelig i dag.

Version 18.5.2 afspejler Styrelsen for Undervisning og Kvalitets seneste vejledning på egu-området.

  • Den minder egu-vejleder om, at den enkelte uddannelses slutmål ud fra en samlet vurdering skal opfylde kravene til niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.
  • Den rummer nogle standard-værdier, hvis egu-vejleder ikke kan angive præcise mål for en aktivitet, fx standardteksten ’Praktikophold jf. Bekendtgørelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v. § 3, stk.3.’ Denne standardtekst vil blive udskrevet på elevens uddannelsesplan, med mindre anden tekst er angivet i feltet til ’mål’.
  • Den tillader, at egu-vejleder undlader at angive ’sted’ for en skoleaktivitet. Dette kan være nødvendigt ved fx et kendt og tilbagevendende AMU-kursus, som først udbydes et par måneder før det afholdes. I stedet for angivelse af institution, kan egu-vejleder nu foreløbigt angives en ’Type af aftalt, fremtidig skoleundervisning, hvis institution ikke kan angives’.
  • Den sikrer, at en toårig uddannelsesplan nu altid rummer tilstrækkelige oplysninger til at danne ramme om en uddannelsesplan og -aftale, der kan underskrives, selvom de mere nøjagtige oplysninger inden for rammen om uddannelsen først kan angives senere.

Egu-portalens brugervejledning vil snarest blive ajourført med beskrivelse af de nye muligheder.

Hvis du støder på fejl i version 18.5.2, bedes du sende en supportsag til vores support. Første gang, du benytter tjenesten, skal du oprette dig som bruger.

Med venlig hilsen
Styrelsen for It og Læring