Primær navigation

Nye takster for skoleydelse 2018

[10.01.2018]

De nye takster for skoleydelse findes nu på elevens arbejdsseddel i egu-portalen, hvor det samlede beløb beregnes automatisk.

  • Elever under 18 år får 144,00 kr. pr. dag, svarende til 720,00 kr. for en 5-dages arbejdsuge.
  • Elever over 18 år får 345,00 kr. pr. dag, svarende til 1725,00 kr. for en 5-dages arbejdsuge.

Du finder hele Undervisningsministeriet takstkatalog for FL 2018 via dette link. Bemærk, at ministeriet opdaterer takstkataloget løbende, og evt. rettelser markeres ikke. Vi anbefaler derfor, at du henter seneste version af takstkataloget, hver gang du skal bruge det.

Med venlig hilsen
Styrelsen for It og Læring