Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Primær navigation

Ny vejledning om erhvervsgrunduddannelsen

[20.03.2018]

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har udgivet en ny vejledning om erhvervsgrunduddannelsen den 13. marts 2018.

Vejledningen beskriver de forskellige forhold, du skal være opmærksom på som egu-vejleder, fx rammerne for erhvervsgrunduddannelsen, målgruppevurderingen, erhvervsgrunduddannelsens indplacering på niveau 3 i kvalifikationsrammen, uddannelsesplanen, læringsmål, indholdet og økonomien i erhvervsgrunduddannelsen, egu-bonusordningen m.v. samt oplysninger om de relevante love og bekendtgørelser.

Du finder STUKs vejledning om erhvervsgrunduddannelsen her.

Med venlig hilsen
Styrelsen for It og Læring