Primær navigation

Ny vejledning om erhvervsgrunduddannelsen

[20.03.2018]

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har udgivet en ny vejledning om erhvervsgrunduddannelsen den 13. marts 2018.

Vejledningen beskriver de forskellige forhold, du skal være opmærksom på som egu-vejleder, fx rammerne for erhvervsgrunduddannelsen, målgruppevurderingen, erhvervsgrunduddannelsens indplacering på niveau 3 i kvalifikationsrammen, uddannelsesplanen, læringsmål, indholdet og økonomien i erhvervsgrunduddannelsen, egu-bonusordningen m.v. samt oplysninger om de relevante love og bekendtgørelser.

Du finder STUKs vejledning om erhvervsgrunduddannelsen her.

Med venlig hilsen
Styrelsen for It og Læring