Primær navigation

Egu-bonusordningen forlænget

[19.07.2019]

Ifølge Bekendtgørelse om udbetaling af bonus til private arbejdsgivere, der ansætter elever i erhvervsgrunduddannelse (egu-bonusordningen) og i medfør af lov om erhvervsgrunduddannelse udbetales egu-bonus til egu-elever, der er i praktikophold i private virksomheder. Forudsætningen for egu-bonus er ifølge bekendtgørelsen, at den skriftlige aftale er indgået i perioden 1. juli 2016 til og med 30. juni 2019, og at aftalen er påbegyndt senest tre måneder efter, at den er indgået.

Bekendtgørelsen suppleres af Lov om ændring af lov om integrationsgrunduddannelse (igu) og lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. Dette betyder i praksis, at egu-bonusordningens indgåelsesperiode er blevet forlænget med en måned for de elever, der afslutter deres uddannelse efter lov om erhvervsgrunduddannelse i egu-portalen.

Bemærk, at der efter lov om erhvervsgrunduddannelse kun kan indgås nye aftaler om praktikophold frem til den 31. juli 2019, og at praktikperioden skal påbegyndes af egu-eleven senest tre måneder efter at aftalen er indgået, for at medføre bonus. Det vil sige, at det efter lov om erhvervsgrunduddannelse ikke længere er fordelagtigt at indgå en praktikaftale pr. praktikophold for samme elev hos samme virksomhed, for at virksomheden kan få udbetalt egu-bonus ad flere omgange.

Nye praktikaftaler, der skal medføre egu-bonus efter lov om erhvervsgrunduddannelse i 2019, 2020, 2021 eller 2022, skal indgås senest 31. juli 2019 og praktikperioden skal påbegyndes inden udløb af oktober 2019. Ellers er praktikaftalen ikke bonusberettiget.

Således bør praktikaftaler for elever i egu-portalen fremadrettet være én lang aftale. Aftalen bør rumme samtlige praktikperioder hos virksomheden i 2019, 2020. 2021 og 2022, hvilket dog først medfører udbetaling af bonus til virksomheden efter sidste praktikophold.

Perioden for ’Praktik i virksomhed’ sættes tilsvarende op som én lang periode i egu-portalen, hvor startdatoen ligger senest i oktober 2019 og slutdatoen er praktikperiodens sidste dag i 2019, 2020, 2021 eller 2022. De dage, hvor eleven ikke er i praktik, fx under 'Skoleophold', fratrækkes praktikperioden og angives i feltet ’Antal ikke-bonusgivende dage i praktikperioden’.

Med venlig hilsen
Styrelsen for It og Læring