search

Sideværktøjer

Servicenavigation


Primær navigation

Bopælskommune i Stamdata skal udfyldes

[07.08.2019]

Egu-portalen har et faneblad med 'Stamdata' for hver elev. De oplysninger, som altid skal udfyldes første gang i fanebladet er: ’CPR-nr.’, ’Fornavn’, ’Efternavn’, ’Bopælskommune’ og ’Ansvarlig kommune’. Nogle af disse data indlæses via cpr-opdateringen, men tjek at 'Bopælskommune' også har en værdi.

Hvis 'Bopælskommune' ikke er udfyldt, når du senere vil skifte vejleder eller gemme yderligere input i fanebladet 'Stamdata' som fx telefonnummer og mailadresse, vil dine nye ændringer alligevel ikke være gemt, næste gang du vender tilbage til Stamdata.

Lagringen af dine input afhænger nemlig af, at feltet 'Bopælskommune' også er udfyldt med en værdi fra værdilisten, når du gemmer ændringer i elevens 'Stamdata'. Muligvis skal cpr-opdateringen frameldes, før du kan udfylde 'Bopælskommune', da feltet ellers kan være låst og tomt.

Du kan tjekke, at dine ændringer i 'Stamdata' faktisk er gemt ved lige at gå ind på et andet faneblad og derefter tilbage til fanebladet 'Stamdata' igen.

Med venlig hilsen
Styrelsen for It og Læring