Primær navigation

FGU-institutioner overtager kun elever fra produktionsskoler i egu-portalen

[09.08.2019]

Elever i egu-portalen, der er påbegyndt deres egu efter lov om erhvervsgrunduddannelse før 1. august 2019, og hvor administrationen er delegeret en produktionsskole, kan flyttes til en FGU-institution i egu-portalen.

Elever, der er tilknyttet en egu-enhed i kommunen, fx et jobcenter eller Ungdommens Uddannelsesvejledning eller anden kommunal ungeenhed, må imidlertid ikke flyttes til en FGU-institution i egu-portalen efter 1. august 2019. Disse elever skal fortsat administreres af en kommunal enhed i egu-portalen, indtil de afsluttes i egu-portalen.

De FGU-institutioner, der oprettes i egu-portalen pga. overtagelse af en produktionsskole, skal således være opmærksom på, at elever ikke må flyttes fra de nuværende kommunale egu-enheder til FGU-institutionen inde i egu-portalen.

Egu-vejledere, der er tilknyttet en produktionsskole i egu-portalen, og som nu skal tilknyttes en FGU-institution i egu-portalen for at kunne færdiggøre egu-eleverne efter lov om erhvervsgrunduddannelse, skal bede STILs support om at blive oprettet som bruger på FGU-institutionen via ansøgningsblanketten til brugeroprettelse.

Med venlig hilsen
Styrelsen for It og Læring