Primær navigation

27 FGU-institutioner oprettet i egu-portalen

[12.08.2019]

27 FGU-institutioner er nu oprettet i egu-portalen. Elever i egu-portalen, der er påbegyndt deres egu efter lov om erhvervsgrunduddannelse før 1. august 2019, og hvor administrationen er delegeret en produktionsskole, kan således flyttes til en FGU-institution i egu-portalen.

Egu-vejledere, der er tilknyttet en produktionsskole i egu-portalen, og som nu skal tilknyttes en FGU-institution i egu-portalen for at kunne færdiggøre egu-eleverne efter lov om erhvervsgrunduddannelse, skal bede STILs support om at blive oprettet som bruger på FGU-institutionen via ansøgningsblanketten til brugeroprettelse. STIL support skal aktivere første nye bruger på FGU-institutionen, når brugerens stamdata er oprettet.

Under flytteprocessen skal der være mindst én aktiv bruger på den produktionsskole, eleverne flyttes fra, og mindst én aktiv bruger på den FGU-institution, eleverne flyttes til.

- Brugeren på FGU-institutionen opretter cpr-numre på de aktive elever, der skal modtages fra produktionsskolen. Det er vigtigt også at angive 'Bopælskommune' og 'Ansvarlig kommune'.

- Brugeren på produktionsskolen flytter de aktive elever. Dvs. produktionsskolen tager stilling til elever i status 'Visiteret', 'Henvist', 'Orlov' og 'I gang' og flytter dem via knappen 'Flyt elev til andet arbejdssted' på Uddannelsesplan. Afbrudsdato på produktionsskolen kan sættes til dags dato eller tidligere.

Bemærk, at FGU-institutionerne kun må modtage egu-elever fra produktionsskolerne. Hvis en kommune ikke har uddelegeret administrationen til en produktionsskole den 1. august 2019, skal den kommunale egu-enhed fortsat administrere sine elever i egu-portalen.

Med venlig hilsen
Styrelsen for It og Læring