Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Primær navigation

Om Elevplan

Elevplan

 

 

 

Elevplan er et webbaseret system, der understøtter erhvervsuddannelserne på erhvervsskolerne, dvs. tekniske skoler og handelsskoler.

Systemet indeholder:

  • En lærerrettet del, hvor der kan registreres og udbydes uddannelsesaktiviteter på erhvervsskolen, indhentes information om uddannelsesaktiviteter på andre erhvervsskoler, og hvor lærerne kan evaluere eleverne
  • En elevrettet del, hvor eleven kan orientere sig i erhvervsuddannelserne, afprøve valg af veje gennem uddannelsessystemet, tilmelde sig uddannelsesaktiviteter og bevare overblikket over hvor mange mål, der er opnået via et scorekort
  • En virksomhedsrettet del, hvor uddannelsesansvarlige kan få overblik over forløbet af praktikuddannelsen, samt se uddannelsesplan, karakterer m.m. for de elever virksomheden har en uddannelsesaftale med
  • En offentlig del, hvor interessenter generelt kan orientere sig om erhvervsskoler, erhvervsuddannelser og hvilke erhvervsskoler, der udbyder hvilke erhvervsuddannelser, herunder hvilke læringsaktiviteter der pt. udbydes på skolerne.