Primær navigation

EUX-beviser er ikke overført til Eksamensdatabasen

[04.12.2017]

Som beskrevet i nyhed af 05.07.2017 har STIL konstateret, at EUX-beviser ikke er blevet indlæst i Eksamensdatabasen. Dette gælder alle EUX-beviser udstedt siden 2015.

Årsagerne til problemet er dels en programfejl, dels at eleverne skal oprettes på uddannelserne 3311 (teknik) og 3315 (merkantil) i EASY-A. Dette er dog aldrig blevet udmeldt tydeligt til skolerne.

For at EUX-beviserne kan overføres til Eksamensdatabasen skal der ske flere ting: 

  • Programfejlen skal rettes
    Programfejlen blev rettet i servicevindue d. 06.07.2017

     

  • Skolerne skal, for hver EUX-elev, oprette en tilsvarende elev på uddannelse 3311 eller 3315. Uddannelse 3311 anvendes til teknisk EUX. Uddannelse 3315 anvendes til merkantil EUX. Den enkelte elev skal have tilknyttet elevafdeling på uddannelsen. Der skal ikke oprettes elev-i-skoleforløb, holdplaceringer eller lignende.

     

  • EUX-beviserne skal genoverføres til Eksamensdatabasen Når elevene er oprettet på uddannelse 3311 eller uddannelse 3315, vil beviserne blive indlæst i Eksamensdatabasen løbende. Skolerne skal ikke foretage sig noget i den sammenhæng.

 

I vedhæftede regneark er vist en oversigt over skoler, der har fejlramte EUX-beviser.

For den enkelte skole er der mulighed for at få oplyst hvilke elever, der har et fejlramte EUX-bevis. Dette kan ske ved at indmelde en supportsag med overskriften ’EUX-beviser’. 

 

Af hensyn til statistikker for EUX er det vigtigt, at EUX-beviserne overføres til Eksamensdatabasen så hurtigt som muligt.

 

Med venlig hilsen

Styrelsen for It og Læring