search

Sideværktøjer

Servicenavigation


Primær navigation

Gennemsnitlige minimumstimetal

[08.12.2017]

Skolerne er blevet bedt om at validere de oplysninger, der er indberettet om gennemsnitlige timetal. Dette har givet anledning til en del spørgsmål til STIL. En stor del af disse spørgsmål besvares i nedenstående vejledninger om henholdsvis opgørelse af lærertyret undervisning og skemaregistrering.

Lærerstyrer undervisning: http://admsys.stil.dk/-/media/ADMSYS/EASY-A/Dokumenter/Fultidselev-administration/Laererstyret-undervisning-2016_01-pdf.ashx

Skemaregistrering: http://admsys.stil.dk/-/media/ADMSYS/EASY-A/Dokumenter/Personale/Skemaadministration-2016.ashx

Med venlig hilsen

Styrelsen for It og Læring