Primær navigation

Hvad gør man her og nu, når der ikke hentes ansøgninger fra Optagelse.dk til EASY-A?

[07.11.2018]

I EASY-A er vinduet B625 Modtagne FTU-ansøgere – indbakke beregnet til at behandle ansøgninger, som er modtaget fra Optagelse.dk. Selvom det er muligt manuelt at oprette ansøgninger på vinduet, giver dette kun mening, hvis størstedelen af ansøgningerne kommer fra Optagelse.dk.

STIL vil derfor anbefale, at størstedelen af sagsbehandlingen i forbindelse med optagelsesprocessen foretages udenfor EASY-A, og at de ansøgere, der skal optages, registreres direkte i EASY-A ved brug af vinduet A580 Elev på fuldtidsuddannelse.

I denne vejledning kan du læse om de muligheder, Optagelse.dk stiller til rådighed for institutioner, der har behov for at behandle ansøgninger uden at disse er indlæst i et studieadministrativt system: https://www.optagelse.dk/vejledninger/pdf/ansogning-modtagelse-institutionsmedarb1.2.pdf

 

Med venlig hilsen

Styrelsen for It og Læring