Primær navigation

Tilskud til AMU i takstgruppe 3 i 2018

[01.10.2018]

Undervisningsministeriet er blevet opmærksom på, at der er indarbejdet en forkert takst på § 20.72.01 Arbejdsmarkedsuddannelser mv. på finansloven for 2018 (FL18).

 

Det betyder, at der er udbetalt en anden takst til AMU-udbyderne, end der er angivet på finansloven.

 

Da finansloven til enhver tid er gældende, vil tilskudsudbetalingerne i 2018 blive justeret, således at de svarer til den på finansloven angivne takst.

 

Konkret drejer det sig om, at taksten til takstgruppe 3 med lav deltagerbetaling på finansloven for 2018 er angivet til 59.718 kr., mens den takst som hidtil har været udbetalt i 2018, er på 59.180 kr.

 

For at sikre overensstemmelse mellem den takst, som Folketinget har vedtaget, og det tilskud, der udbetales til institutionerne, vil der i 2018 blive udbetalt yderligere 538,00 kr. pr. årselev for tilskudsberettiget aktivitet på AMU-mål i takstgruppe 3.

 

Institutionerne vil blive kompenseret ved udbetaling af et supplerende tilskudsbeløb for såvel 1. og 2. kvartal 2018 som for 3. og 4. kvartal 2018.

 

Eventuelle spørgsmål vedrørende udbetaling af de supplerende tilskud kan rettes til ØAC, att.:

 

Sylvana Romero Heasley

sylvana.romero.heasley@stukuvm.dk

 

 

Med venlig hilsen

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet