Primær navigation

Kvikvejledning til indberetning af prøveplan til XPRS for optagelsesprøver

[16.07.2019]

I det følgende beskrives, hvordan data kan oprettes i EASY-A, så der kan indberettes en prøveplan til XPRS. Bemærk, at beskrivelsen dækker både 1., 2. og 3.  optagelsesprøve 2019.

Datoer og terminer er naturligvis forskellig fra optagelsesprøve til optagelsesprøve.

Processen

Processen med indberetning af prøveplanen indeholder følgende elementer:

 • Opsætning af XPRS prøvekalender
 • Oprettelse af skolefag
 • Oprettelse af studieretning
 • Hold skal oprettes
 • Skolefag skal knyttes til hold
 • Eksamensbegivenhed skal oprettes
 • Ansøgere skal oprettes som elever på uddannelse 3000 og holdplaceres
 • Prøveplanen indberettes

  Prøvekalender

  Fra XPRS er udmeldt et nyt prøveområde, OPT, som er beregnet til gymnasiale optagelsesprøver. Prøveområdet med tilhørende prøvekalender er i EASY-A.

  Denne vejledning vedrører alle tre prøveterminer i prøveområdet OPT.

  På prøveterminerne ’1. Optagelse 2019’, ’2. Optagelse 2019’ og ’3. Optagelse 2019’ angives en EASY-A eksamenstermin. Bemærk, at den angivne eksamenstermin ikke må være anvendt i andre prøvekalendere - uanset prøveområder.

  Anvendelige eksamensterminer kan være ’maj 2019’, ’juli 2019’, 'sep 2019' eller 'okt 2019'. Eksamensterminen ’juni 2019’ kan ikke anvendes, da denne i forvejen bruges til sommereksamen på EGYM.

  XPRS prøvekalenderen kan opdateres via vinduet C134 XPRS prøvekalender.

   

  Skolefag

  Der skal oprettes 3 skolefag:

 • 06749 Optagelsesprøve
 • 06752 Optagelsesprøve Hum
 • 06754 Optagelsesprøve Nat

  Skolefagene kan oprettes i vinduet A888 UVM-fag ved hjælp af funktionsknappen ’1. Opret skolefag’.

  Skolefagene kan også oprettes manuelt i vinduet A890 Skolefag.

   

  Opret studieretning

  Der skal bruges én studieretning, der skal oprettes i vinduet C143 Studieretninger m. studieretningsfag.

  Studieretningen skal indeholde præcis nedenstående 2 fag:

 • 06752 Optagelsesprøve Hum
 • 06754 Optagelsesprøve Nat

   

   

  Opret et hold til ansøgere

  Der skal bruges et eller flere hold til holdplacering af de ansøgere, som skal til optagelsesprøve.

  Skolefag på hold

  Følgende skolefag oprettes på holdet

 • 06749 Optagelsesprøve
 • 06752 Optagelsesprøve Hum
 • 06754 Optagelsesprøve Nat

  Opret en eksamensbegivenhed

  Der oprettes en eksamensbegivenhed med følgende oplysninger:

 • Den eksamenstermin, der blev angivet i forbindelse med prøvekalenderen.
 • Skolefaget 06749 Optagelsesprøve
 • Evalueringsformen SKR
 • Karaktertypen EKS
 • Eksamensstedet som den lokation optagelsesprøven afholdes
 • Eksamensdato skal være en af følgende datoer:
  • 1. optagelsesprøve: 14.06.2019
  • 2. optagelsesprøve: 06.08.2019
  • 3. optagelsesprøve: 16.08.2019
 • Start- og sluttid skal være 10.00 og 14.00
 • Navnet på eksamensbegivenheden må kun indholde tal. Ingen bogstaver eller specialtegn.

Det oprettede hold tilknyttes eksamensbegivenheden.

Bemærk, der må kun knyttes 1 hold til hver eksamensbegivenhed.

Opret elever

De ansøgere, der skal til optagelsesprøve oprettes på vinduet A580 som elever på uddannelse 3000, version 1.

Den oprettede studieretning tilknyttes eleverne.

Holdplacering

Eleverne placeres på det oprettede hold.

Indberet prøveplan

Der kan nu indberettes en prøveplan ved hjælp af jobbet C168 afgrænset til prøveområde OPT og den termin, der blev tilknyttet prøveområdet.

 

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                             

 

 

Med venlig hilsen

Styrelsen for It og Læring