Primær navigation

Fejl i visse takster på eud, eux og skolehjem

[01.04.2019]

Der er konstateret fejl i en række takster i tilskudsudbetalingen. I tabellen herunder fremgår de berørte uddannelser, hvor både de nuværende takster og de rettede takst fremgår. Fejlen vil blive rettet ved en korrektion i forbindelse med tilskudsudbetalingen for maj måned 2019.

 

Skolernes ledelses- og revisorerklæringer vil som konsekvens kunne indeholde kommentarer og forbehold vedr. takstafvigelser for 1. kvartal 2019, hvilket ministeriet i dette tilfælde accepterer.

 

Skolerne skal endvidere være opmærksomme på konsekvenser for evt. rekvireret aktivitet, hvor takstkorrektionen også vil skulle slå igennem.

 

 

Nuværende takster

Rettede takster

CØSA-formål

Uddannelse

UNTAX

FÆTAX

BYTAX

PTTAX

PÆTAX

UNTAX

FÆTAX

BYTAX

PTTAX

PÆTAX

1135

Skibstekniker

97.560

16.600

23.830

 

 

98.660

16.490

23.840

 

 

1270

Flymekaniker

 

16.600

23.830

 

 

 

16.490

23.840

 

 

1650

Industrislagter

 

 

46.310

 

 

 

 

46.330

 

 

335

Individuel EUD, Fødevarer, jordbrug og oplevelser

 

13.410

 

 

 

 

13.320

 

 

 

336

Individuel EUD, Teknologi, byggeri og transport

 

13.410

 

 

 

 

13.320

 

 

 

383

Gartner

 

13.410

 

 

 

 

13.320

 

 

 

1048

Individuel EUD, bil, fly og andre transportmidler

 

13.410

 

 

 

 

13.320

 

 

 

1049

Individuel EUD, bygge og anlæg

 

13.410

 

 

 

 

13.320

 

 

 

1051

Individuel EUD, dyr, planter og natur

 

13.410

 

 

 

 

13.320

 

 

 

1052

Individuel EUD, krop og stil

 

13.410

 

 

 

 

13.320

 

 

 

1053

Individuel EUD, mad til mennesker

 

13.410

 

 

 

 

13.320

 

 

 

1340

Tagdækker

 

13.410

 

 

 

 

13.320

 

 

 

1440

Skorstensfejer

 

13.410

 

 

 

 

13.320

 

 

 

1590

Væksthusgartner

 

13.410

 

 

 

 

13.320

 

 

 

1630

Skov- og naturtekniker

97.560

13.410

 

 

 

98.660

13.320

 

 

 

1135

Skiltetekniker

 

16.600

 

 

 

 

16.490

 

 

 

1530

Film- og tv-produktionsuddannelsen

 

16.600

 

 

 

 

16.490

 

 

 

94

Havne- og terminaluddannelsen

97.560

 

 

 

 

98.660

 

 

 

 

1054

Individuel EUD, medieproduktion

97.560

 

 

 

 

98.660

 

 

 

 

1110

Smed

97.560

 

 

 

 

98.660

 

 

 

 

1130

Støberitekniker

97.560

 

 

 

 

98.660

 

 

 

 

1190

Industriteknikeruddannelsen

97.560

 

 

 

 

98.660

 

 

 

 

1195

Cnc-tekniker

97.560

 

 

 

 

98.660

 

 

 

 

1315

Maritime håndværksfag

97.560

 

 

 

 

98.660

 

 

 

 

1380

Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger

97.560

 

 

 

 

98.660

 

 

 

 

1405

Glarmester

97.560

 

 

 

 

98.660

 

 

 

 

1495

Grafisk tekniker

97.560

 

 

 

 

98.660

 

 

 

 

1535

Togklargøringsuddannelsen

97.560

 

 

 

 

98.660

 

 

 

 

1565

Lager- og terminaluddannelsen

97.560

 

 

 

 

98.660

 

 

 

 

1670

Detailslagter

97.560

 

 

 

 

98.660

 

 

 

 

388

Buschauffør

155.960

 

 

 

 

157.710

 

 

 

 

394

Turistbuschauffør

155.960

 

 

 

 

157.710

 

 

 

 

1224

Buschauffør trin 1: Rutebilchauffør

155.960

 

 

 

 

157.710

 

 

 

 

1254

Lufthavnsoperatør, trin 1

155.960

 

 

 

 

157.710

 

 

 

 

1559

Chauffør trin 1: Lastvognschauffør

155.960

 

 

 

 

157.710

 

 

 

 

1571

Redderuddannelsen med specialet Autohjælp

155.960

 

 

 

 

157.710

 

 

 

 

17

Landbrugets lederuddannelse (afløb)

6.280

 

 

 

 

6.090

 

 

 

 

17

Landbrugsuddannelsen, trin 3+4

6.280

 

 

 

 

6.090

 

 

 

 

3311

EUX, tekniske uddannelser

49.650

5.830

5.170

 

 

54.100

8.310

7.540

 

 

1080

Studierettet påbygning, tekniske uddannelser

49.650

5.830

5.170

 

 

54.100

8.310

7.540

 

 

8610

Kost og logi, landbrugsskoler, kostafdeling

 

 

14.870

20.520

9.260

 

 

15.170

20.920

9.380

8620

Bygningstaxametertilskud, kostafdeling

 

 

14.870

 

 

 

 

15.170

 

 

9610

Fællesudgiftstilskud, kostafd.

 

16.570

14.870

20.520

8.460

 

16.900

15.170

20.920

8.630

7696

Forskud kostafd.sårselever

 

 

 

 

8.460

 

 

 

 

8.630

7686

Forskud Kostårselever

 

 

 

 

9.260

 

 

 

 

9.380


  

 

Med venlig hilsen

 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet