Primær navigation

Opdatering af Digitale uddannelsesaftaler

[11.10.2017]

Fredag den 13. oktober 2017 lægges en ny version af digitale uddannelsesaftaler i drift.

 

Visning af elevdata
Når elevens cpr.nr. tastes, hentes navn igen ind automatisk. Det er ikke længere muligt at hente adressen ind i aftalen automatisk.

 

Underskrifter

Tidligere har elevens navn ved underskrift, i nogle tilfælde været vist som Uni-login. Fremover er det altid elevens rigtige navn, som er registreret hos NemID, der vil blive vist.

Hvis den der underskriver, har angivet "nej" i indstillingerne i NemLogin til, at navn må vises ved underskrift, kommer der til at stå "Pseudonym". En sådan underskrift er gyldig.

 

Desuden vil der blive vist et PID nr. (person) ved elev og værgeunderskrift, og et  RID nr. (virksomhed) ved virksomhedens underskrift. Numrene kan bruges til sporing af underskriften, ved mistanke om snyd.

Ved skolens kontrol af digitale underskrifter, skal det blot påses, at der står henholdsvis PID.nr. og RID.nr.

 

Skolens registrering

I forbindelse med skolens markering af at uddannelsesaftalen er færdigregistreret, er der indført et nyt fritekstfelt, som kun kan benyttes af skolen.

Hidtil har det midlertidigt været tilladt, at skolen benyttede feltet ”Andre vilkår”, hvis der var behov for at tage forbehold for gennemført grundforløb.

Fremover skal det nye fritekstfelt benyttes til skolens noter om forbehold, elevtype mv.

 

Med venlig hilsen

Styrelsen for It og Læring