Primær navigation

Om Kombineret Ungdomsuddannelse

Kombineret Ungdomsuddannelse er en toårig ungdomsuddannelse, der sigter mod, at man kommer i arbejde efterfølgende. Den kan også give mulighed for videre uddannelse.

Uddannelsen er et tilbud til personer under 25 år med afsluttet 9. eller 10. klasse (eller tilsvarende), der ikke har forudsætninger for at gennemføre en erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse. Det er Ungdommens Uddannelsesvejledning i bopælskommunen, der afgør, om man kan komme ind på uddannelsen. 

Første optag til uddannelsen er 1. august 2015.