search

Sideværktøjer

Servicenavigation


Primær navigation

Indlæsning af nye cpr-data mangler 'By' og 'Kommune'

[29.08.2017]

For øjeblikket kan du opleve, at portalen ikke indlæser postdistrikt og angiver kommune på elevens stamdata, når du tilmelder en ny elev cpr-opdatering.

Det betyder

  • at nogle elever i KUU-portalen mangler 'Postdistrikt' og 'Kommune',
  • at nogle elever i egu-portalen mangler 'By' og 'Bopælskommune'.

Sagen er fejlmeldt til vores leverandør.

Imidlertid burde portalerne opdatere cpr-data i løbet af 1-2 dage, dvs. de manglende data bliver indlæst senere via såkaldte batchjobs.

Med venlig hilsen
Styrelsen for It og Læring