Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Primær navigation

Statusskifte fra 'I gang' til 'Gennemført'

[28.08.2017]

I forbindelse med udstedelse af et uddannelsesbevis fra KUU-portalen, skal du sikre dig, at Elevstatus sættes til ’Gennemført’.

Dette sker ikke automatisk, men ved at du aktivt markerer boksen ’Uddannelsesbevis udstedt’ i elevens Forløbsplan.

Først når boksen er markeret, og du har gemt, skifter status automatisk til 'Gennemført' og fremgår af 'Elevoversigt' og af elevens Stamdata.

Hvis status ikke skifter fra 'Visiteret' til 'I gang', hvilket burde ske automatisk med en udfyldt Forløbsplan, skyldes det en teknisk fejl, der er beskrevet i en tidligere nyhed.

Med venlig hilsen

Styrelsen for It og Læring