Primær navigation

Ny vejledning til KUU-portalen december 2017

[28.12.2017]

En ajourført december-2017-udgave af vejledningen til KUU-portalen er nu tilgængelig.

Du finder den som 'Brugervejledning til KUU-portalen' direkte på nyhedssiden AdmSys eller via menupunktet 'Hjælp' inde i KUU-portalen.

'Brugervejledning til KUU-portalen' af december 2017 er ajourført i forhold til de rettelser, portalens version 19.0.0 rummer, dvs. nye typer 'Afbrudsårsag' under 'Forløbsplan'.

Som bruger af portalen kan du nu vælge at afslutte en elevs uddannelse med værdien ’Afsluttet uden to niveau-D-fag’ i rullemenuen, inden du udskriver et kompetencebevis til eleven. Frafaldskoden til Ungedatabasen skal være ’Ikke bestået afsluttende eksamen’. Valget bruges til de elever, der pga. de fornødne fag på D-niveau ikke kan få udstedt et uddannelsesbevis, men i stedet får et kompetencebevis, idet de i øvrigt har afviklet KUU-forløbet.

Hvis du støder på fejl i version 19.0.0, bedes du sende en supportsag til vores support. Første gang, du benytter tjenesten, skal du oprette dig som bruger.

Med venlig hilsen
Styrelsen for It og Læring