Primær navigation

Slet eller ændr status 'Visiteret' manuelt

[16.10.2017]

Sidst i september 2017 fik vi løst den fejl der var årsagen til, at elever med en forløbsplan ikke automatisk fik skiftet status i KUU-portalen.

Imidlertid finder vores Center for Data og Analyse stadig et uforholdsmæssigt stort antal elever med status 'Visiteret'.

Der bør kun findes elever der er 'Visiteret' i KUU-portalen i løbet af januar og august måned. Så snart en elev får oprettet en 'Forløbsplan', skal status skifte.
Hvis ikke eleven påbegynder uddannelsen, skal elevens stamdata med cpr-nummer slettes igen eller angives som 'Afvist' eller 'Henlagt'.

Du skal derfor tage stilling til følgende:

Sletning af 'Stamdata' uden 'Forløbsplan'
Det er kun brugere af typen 'Administrator', der kan slette elevernes stamdata. ’Slet’-knappen findes lige oven over ’Gem’, ’Gem og luk, og ’Luk’. 'Slet'-knappen findes kun, når eleven ikke er knyttet til et hold eller har data i forløbsplan.

Manuel ændring af status i 'Stamdata'
Visiterede elever med forløbsplaner kan afvises eller henlægges via rullemenuen under 'Status' i elevens stamdata.

Status ’Afvist’: Eleven har været visiteret, men man har efterfølgende fundet ud af, at eleven ikke er parat til at starte på KUU. (Status sættes manuelt).

Status ’Henlagt’: Eleven er ikke umiddelbart parat til at starte på KUU, men det kan tænkes, at eleven skal til en samtale igen senere hen samtale med henblik på at starte på KUU i fremtiden. (Status sættes manuelt).

Med venlig hilsen
Styrelsen for It og Læring