Primær navigation

Elever der er 'Visiteret' i stedet for 'I gang' eller 'Gennemført'

[20.09.2017]

Center for Data og Analyse kan se af statistiske træk, at elever, der burde være i gang, ikke nødvendigvis står med status 'I gang', men står som 'Visiteret'.

Derfor vil vi bede dig om at gøre følgende:

  • Gå i Elevoversigt og se hvilke af dine elever med elevstatus 'Visiteret', der har en startdato, der er passeret på oversigten. Du kan sortere kolonnen alfabetisk på status ved at klikke på kolonnetitlen 'Elevstatus'.
  • For hver af disse elever med status 'Visiteret' og en passeret startdato går du ind på elevens Forløbsplan og opdaterer den med relevant start- og slutdato og gemmer.
  • Når du opdaterer elevens Forløbsplan ved at gemme den, skifter elevstatus til 'I gang', hvis startdato i Forløbsplan er passeret.
  • Hvis eleven tilmed har gennemført sin KUU med uddannelsesbevis, skal du sikre dig, at du har markeret boksen ’Uddannelsesbevis udstedt’ i elevens Forløbsplan. Dette medfører, at elevstatus sættes til ’Gennemført’.
Med venlig hilsen

Styrelsen for It og Læring