Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Primær navigation

Statusskifte fra 'Visiteret' til 'I gang'

[29.09.2017]

Nogle elever, der burde være i gang eller har afsluttet deres KUU med kompetencebevis, har ved en teknisk fejl stået som 'Visiteret'. Status skiftede ikke automatisk i forhold til input i elevens Forløbsplan.

Sagen er løst den 28.09.2017, hvilket vil sige, at elever med passeret startdato i deres forløbsplan, der ikke manuelt er sat til en anden status, nu står som 'I gang', Afbrudt eller 'Gennemført'.

  • Elever, der har afsluttet deres KUU-forløb med kompetencebevis, vil stå som 'I gang', med mindre 'Afbrudsdato', 'Afbrudsårsag' og 'Frafaldskode' er angivet i elevens Forløbsplan. En ny afbrudsårsag, ’Afsluttet uden to niveau-D-fag’, forventes indført i en kommende version af portalen.
  • Elever, der har gennemført en KUU med uddannelsesbevis, skal have markeret boksen ’Uddannelsesbevis udstedt’ i Forløbsplan. Dette medfører, at elevstatus sættes til ’Gennemført’.

Med venlig hilsen
Styrelsen for It og Læring