Primær navigation

Statusskifte fra 'Visiteret' til 'I gang'

[29.09.2017]

Nogle elever, der burde være i gang eller har afsluttet deres KUU med kompetencebevis, har ved en teknisk fejl stået som 'Visiteret'. Status skiftede ikke automatisk i forhold til input i elevens Forløbsplan.

Sagen er løst den 28.09.2017, hvilket vil sige, at elever med passeret startdato i deres forløbsplan, der ikke manuelt er sat til en anden status, nu står som 'I gang', Afbrudt eller 'Gennemført'.

  • Elever, der har afsluttet deres KUU-forløb med kompetencebevis, vil stå som 'I gang', med mindre 'Afbrudsdato', 'Afbrudsårsag' og 'Frafaldskode' er angivet i elevens Forløbsplan. En ny afbrudsårsag, ’Afsluttet uden to niveau-D-fag’, forventes indført i en kommende version af portalen.
  • Elever, der har gennemført en KUU med uddannelsesbevis, skal have markeret boksen ’Uddannelsesbevis udstedt’ i Forløbsplan. Dette medfører, at elevstatus sættes til ’Gennemført’.

Med venlig hilsen
Styrelsen for It og Læring