Primær navigation

Opdateret kontoskema til skoler under UVM med tilknyttet videnscenter

[27.02.2019]

 

Det har vist sig nødvendigt at lave en mindre opdatering af kontoskemaet, Res_18.

Opdateringen er sket for at tage højde for de skoler under UVM, der har etableret et såkaldt videnscenter for erhvervsuddannelser.

Har man ikke noget videnscenter tilknyttet, kan man derfor se bort fra denne opdatering/nyhed og bruge det kontoskema, man allerede har indlæst.

Skoler med videnscenter kan hente det opdaterede kontoskema (version 44) på siden HER.

NB: Rapportpakken mangler endnu at blive frigivet med rettelser vedr. videnscenter. Vi vil informere nærmere om dette i særskilt nyhed.