Primær navigation

Formålsregnskab 2018

[06.03.2019]

 

Vi har tidligere udsendt nyhed om opdatering af kontoskemaet til UVM-skoler. Da kontoskemaet genbruges i rapportpakken til regnskabsafrapportering skal den også opdateres med de samme rettelser som er udført i kontoskemaet til Navision Stat. I rapportpakken har der vist sig et behov for at fjerne en række formål fra listen med lukkede formål, fordi de pågældende formål ikke er lukket for UFM skoler (erhvervsakademier og professionshøjskoler).  Det drejer sig bl.a. om formål 6001, 6002 og 6100.

 

Hvis du som medarbejder på en UFM skole kører Valideringsrapporten og den giver fejlen ” Der er bogført på lukket formål” så skal du ikke uden videre ompostere beløbet. Kontakt Navision supporten for at få afklaret om det pågældende formål bliver fjernet fra listen med lukkede formål. Hvis det er tilfælde vil fejlen forsvinde af sig selv når den opdaterede rapportpakke bliver udsendt.

Deadline for indberetning er 8. april 2019.

 

Med venlig hilsen

Navision supporten