Primær navigation

Mere formålsregnskab 2018

[08.03.2019]

 

Moderniseringsstyrelsen har udsendt en opdateret rapportpakke med de rettelser, som er beskrevet i nyheden af 6/3 Formålsregnskab 2018 og nyheden af 27/2 Opdateret kontoskema til skoler under UVM med tilknyttet videncenter.

 

I forbindelse med rettelsen af rapportpakken til regnskabsafrapportering har der desværre indsneget sig en fejl vedr. anvendelse af kontoskema version 44. Når brugeren vil køre en af rapporterne i pakken bliver de mødt af fejlbeskeden: ”1 – Der findes ingen posteringer i det angivne regnskabsår og bogføringskreds”.

Fejlen er pt. ved at blive rettet af Moderniseringsstyrelsens LDV-team.

 

I mellemtiden kan de skoler, der vil arbejde videre med Valideringsrapporten anvende følgende workaround: Klik i feltet Kontoskema i rapporthovedet og skift Kontoskema version fra 44 til 43. Klik herefter på knappen View Report i højre side af rapporthovedet.

 

Vi forventer, at der bliver udsendt en ny version af rapportpakken i løbet af en uges tid.

 

Med venlig hilsen

Navision supporten