Primær navigation

Grønt lys for indberetning

[22.03.2019]

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har oplyst, at der nu er åbent for indberetning af års- og formålsregnskab. Tidligere har styrelsen oplyst, at der er problemer med upload af data fra xml-filen med Årsregnskab, så i år bliver det nødvendigt at indtaste alle tal til årsregnskabet på portalen.

Rækkefølgen af opgaverne er følgende:

  1. Log ind på regnskabsportalen og indtast alle tal til årsregnskabet (resultatopgørelse, balancen, særlige specifikationer, beregnede nøgletal m.m.). Herefter vedhæftes årsrapport, revisionsprotokollat, bestyrelsens stillingtagen og instruks m.m. Den samlede indberetning godkendes med digital signatur.
  2. Kør rapporten Formålsregnskab - Afrapportering fra Regnskabsafrapportering i LDV og gem filen som XML-file with report data. Institutioner på Moderniseringsstyrelsens hosting aftale skal gemme rapporten på V-drevet. På institutioner, der selv varetager driften af Navision Stat, skal økonomiafdelingen aflevere xml-rapporten til den lokale IT-administrator, som så sender rapporten til ØDUP.

Vejledning til formåls-og årsregnskab kan hentes her.

Deadline for indberetning er 8. april 2019 for UVM-skoler og 15. april for UFM-skoler.

 

Med venlig hilsen

Navision supporten